Rezervace studijních boxů ve Středisku vědeckých informací SVI study cubicles bookings
UČO MU personal number:   Sekundární heslo Secondary password:  
Po přihlášení je možné zadávat a rušit rezervace. Pro přihlášení je zapotřebí „sekundární heslo
After login is possible to request and cancel bookings. Secondary password is necessary for log in.

Adresa pro import položek do kalendářové aplikace (např. Google kalendář):
https://svi-ap01.econ.muni.cz/rezervace/ical.php

Aktuální rezervace Current bookings

Editace účelu rezervace Booking purpose edit

Neměnit Don't change

Editace rezervující osoby Booking person edit

Neměnit Don't change
#Čas TimeMísto PlaceDůvod rezervace PurposeRezervoval(a) Booked by
03. 12. 2021 (pátek)
2283011.00–12.00box č. cubicle No. 4Angličtina – skupina 4Jiří Poláček
06. 12. 2021 (pondělí)
2365914.00–16.00box č. cubicle No. 3StudiumJana Krátká
2359014.00–16.00box č. cubicle No. 4StudiumMatěj Otáhal
07. 12. 2021 (úterý)
2366113.00–14.00box č. cubicle No. 1Práce na projektuAdam Klásek
2366014.00–16.00box č. cubicle No. 3StudiumJana Krátká
2363811.00–12.00box č. cubicle No. 5angličtinaRenata Kousalová
2361214.00–16.00box č. cubicle No. 5seminární práceLucie Železná
08. 12. 2021 (středa)
2359712.00–14.00box č. cubicle No. 3VPAMTimotej Hrozány
2352614.00–15.00box č. cubicle No. 3angličtinaMgr. Ladislav Václavík, Ph.D.
2364415.00–17.00box č. cubicle No. 3KonzultaceBc. Michaela Tóthová
2285709.00–12.00box č. cubicle No. 4diplomový seminářprof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
10. 12. 2021 (pátek)
2283111.00–12.00box č. cubicle No. 4Angličtina – skupina 4Jiří Poláček
14. 12. 2021 (úterý)
2364610.00–12.00box č. cubicle No. 3StudiumJana Krátká
2364011.00–12.00box č. cubicle No. 4angličtinaRenata Kousalová
2363709.30–11.30box č. cubicle No. 5StudiumRadka Hartlová
15. 12. 2021 (středa)
2352714.00–15.00box č. cubicle No. 3angličtinaMgr. Ladislav Václavík, Ph.D.
17. 12. 2021 (pátek)
2283211.00–12.00box č. cubicle No. 4Angličtina – skupina 4Jiří Poláček
04. 1. 2022 (úterý)
2364111.00–12.00box č. cubicle No. 5angličtinaRenata Kousalová
11. 1. 2022 (úterý)
2301013.00–17.00box č. cubicle No. 1CŽV DMBarbara Szláviková
2301113.00–17.00box č. cubicle No. 2CŽV DMBarbara Szláviková
2301213.00–17.00box č. cubicle No. 3CŽV DMBarbara Szláviková
2364211.00–12.00box č. cubicle No. 5angličtinaRenata Kousalová

Číslování studijních boxů Study cubicles numeration

Na plánku horního patra knihovny On the plan of library's upper level:
Plánek horního patra knihovny

Správce systému System administrator: Jiří Poláček
Připomínky a návrhy na vylepšení pište na Suggestions should be written to webmaster@econ.muni.cz