Rezervace studijních boxů ve Středisku vědeckých informací SVI study cubicles bookings
UČO MU personal number:   Sekundární heslo Secondary password:  
Po přihlášení je možné zadávat a rušit rezervace. Pro přihlášení je zapotřebí „sekundární heslo
After login is possible to request and cancel bookings. Secondary password is necessary for log in.

Adresa pro import položek do kalendářové aplikace (např. Google kalendář):
https://svi-ap01.econ.muni.cz/rezervace/ical.php

Aktuální rezervace Current bookings

Editace účelu rezervace Booking purpose edit

Neměnit Don't change

Editace rezervující osoby Booking person edit

Neměnit Don't change
#Čas TimeMísto PlaceDůvod rezervace PurposeRezervoval(a) Booked by
29. 6. 2022 (středa)
2445411.00–12.00box č. cubicle No. 1angličtinaRenata Kousalová
2526909.00–11.00box č. cubicle No. 5skupinové studiumSylvia Tenková
30. 6. 2022 (čtvrtek)
2526710.00–11.00box č. cubicle No. 3angličtinaKarolína Liškutinová
20. 10. 2022 (čtvrtek)
2523208.45–12.45box č. cubicle No. 1MFTAP výukaPhDr. Ing. Pavla Hradecká

Číslování studijních boxů Study cubicles numeration

Na plánku horního patra knihovny On the plan of library's upper level:
Plánek horního patra knihovny

Správce systému System administrator: Jiří Poláček
Připomínky a návrhy na vylepšení pište na Suggestions should be written to webmaster@econ.muni.cz